Όροι & Προυποθέσεις

Η ιστοσελίδα www.2fores.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων της επιχείρησης «2 φορές κι έναν καιρό» με διεύθυνση καταστήματος Δαιδάλου 29 Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173-42 .

Το «2 φορές κι έναν καιρό» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο το 2011 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα» καθώς επίσης και δευτερεύοντα αντικείμενα: «Λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου», «Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου».

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από την ανωτέρω ατομική επιχείρηση (εφεξής χάριν συντομίας «2 ΦΟΡΕΣ») διέπονται από τους κατωτέρω όρους χρήσεως και προϋποθέσεις. Δια του παρόντος καθίσταται σαφές ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον ιστοτόπο www.2fores.gr είτε για απλή θέαση, είτε για ενημέρωση, είτε για οποιαδήποτε αγορά ή πώληση μεταχειρισμένων αγαθών, όπως αναλύεται κατωτέρω, συνομολογούν και συναποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσεως του 2 ΦΟΡΕΣ, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της ανωτέρω ατομικής επιχειρήσεως, το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε μονομερούς τροποποιήσεως αυτών ανά πάσα χρονική στιγμή. Τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσεως θα ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στο www.2fores.gr και κατά συνέπεια προτείνουμε στους χρήστες να παρακολουθούν τους όρους χρήσης σε συνεχή βάση. Διευκρινίζεται ότι το 2 ΦΟΡΕΣ τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διαφάνειας κατά την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και ειδικότερα θα ειδοποιεί τα εγγεγραμμένα μέλη του δια μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή λοιπών ηλεκτρονικών μέσων (newsletter). Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσεως δεν θα καταλαμβάνει παραγγελίες, συναλλαγές ή διαδικασίες, οι οποίες ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παρελθοντικά.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Το κατάστημα «2 φορές κι έναν καιρό» και ο διαδικτυακός του τόπος www.2fores.gr, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με κύριο σκοπό τη σύσταση και εδραίωση μιας τέτοιας επιχειρήσεως, η οποία δύναται να αγοράζει και να πουλάει ή ακόμη και να ανταλλάσσει, στην ευρύτερη αγορά, επιλεγμένα επώνυμα και ελαφρώς μεταχειρισμένα παιδικά και βρεφικά είδη που αφορούν ηλικίες από 0 έως 14 ετών.

Η διαδικασία που ακολουθούμε έγκειται στην αγορά προϊόντων από ιδιώτες, με τη διαδικασία της παρακαταθήκης κατά την οποία ο προμηθευτής μας εμπιστεύεται τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί να πωληθούν, εν συνεχεία συμφωνεί και ορίζει την τιμή πωλήσεως με την 2 ΦΟΡΕΣ, η οποία κατ' επέκταση επιμελείται την τήρησή τους εντός των επαγγελματικών της χώρων, την φωτογράφιση για λόγους προβολής προς το αγοραστικό κοινό, ως και την ορθή διάθεσή τους εντός των καταστημάτων της αλλά και δια μέσου του προσωπικού της ιστοτόπου www.2fores.gr. Κατόπιν της επιτεύξεως πώλησης προϊόντων από την 2 ΦΟΡΕΣ, ο πελάτης ειδοποιείται και παραλαμβάνει τα χρήματά του είτε τοις μετρητοίς από το κατάστημά μας, είτε με κατάθεση σε καθ’ υπόδειξη τραπεζικό λογαριασμό του. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, η 2 ΦΟΡΕΣ επιλέγει προσεκτικά και αυστηρά τα προϊόντα προς διάθεση και πώληση, παρέχοντας σαφείς και ορισμένες οδηγίες προς τους εν δυνάμει πωλητές – ιδιώτες. Η παρούσα επιχείρηση τηρεί αυστηρά τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς το αγοραστικό κοινό.

Ως εκ τούτου παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της επιχειρήσεως εάν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει οποιοδήποτε προϊόν που θα παραλάβει για πώληση ή που η ίδια επιχείρηση θα αγοράσει από τρίτα μέρη.

2.1. ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ:

Η 2 ΦΟΡΕΣ αποδέχεται στο κατάστημά της προς πώληση καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα προϊόντα, τα οποία οφείλει ο εν δυνάμει πωλητής να έχει διατηρήσει σε άριστη κατάσταση. Όλα τα είδη πρέπει να είναι επώνυμα, από κορυφαίους οίκους στο χώρο του παιδικού και βρεφικού προϊόντος. Τα ρούχα πρέπει να είναι και να φαίνονται καθαρά, σιδερωμένα και χωρίς φθορές, λεκέδες, τρύπες, να μη λείπουν κουμπιά, κλπ. Ο βρεφικός/παιδικός εξοπλισμός πρέπει να είναι ασφαλής και τα παιχνίδια να λειτουργούν τηρώντας τις προϋποθέσεις και το σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευασθεί. Τα παιδικά καρότσια, τα καθίσματα αυτοκινήτου, τα καρεκλάκια φαγητού καθώς και τα άλλα είδη δεν πρέπει να έχουν φθορές που να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Οι εν δυνάμει πωλητές μπορούν να αποστείλουν ρούχα ή άλλο παιδικό εξοπλισμό που έχουν προς πώληση, είτε ταχυδρομικώς, είτε με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), είτε με μεταφορική, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με την 2 ΦΟΡΕΣ. Στις συσκευασίες υποχρεούνται να αναγράφουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και να έχουν συνημμένο εντός της συσκευασίας έγγραφο με το τι περιλαμβάνει η παραληφθείσα συσκευασία ή έστω τον αριθμό τεμαχίων που εμπεριέχονται σε αυτή. Εάν δεν υπάρχει το έγγραφο, το 2 ΦΟΡΕΣ έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί το δέμα και να το αποστείλει απευθείας πίσω στον παραλήπτη του. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον εν δυνάμει πωλητή. Όσα από τα είδη που αποστέλλει ο εν δυνάμει πωλητής δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.2fores.gr ή έχουν μεταβιβαστεί προφορικώς από υπεύθυνο της 2 ΦΟΡΕΣ, αποστέλλονται πίσω με μεταφορική υπηρεσία στον εν δυνάμει πωλητή. Το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον εν δυνάμει πωλητή. Κάθε προϊόν που θα παραδίδει ο εν δυνάμει πωλητής στις εγκαταστάσεις της 2 ΦΟΡΕΣ, εξετάζεται αυστηρά για φθορές, ζημιές και για την αρτιότητά του. Εάν δεν τηρεί κατ’ ελάχιστον τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος θα απορρίπτεται.

2.2. ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι εν δυνάμει πωλητές παραδίδουν τα είδη προς πώληση στο κατάστημά μας και μόλις αυτά πωληθούν κερδίζουν 30% (πλην ποσοστό χαρτοσήμου) επί της τιμής που θα πωληθούν από το 2 ΦΟΡΕΣ.  Η 2 ΦΟΡΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα ποσοστά κερδών των πωλητών της, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι προσυμφωνημένες και παρούσες συμβάσεις με τους πωλητές της.


3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2FORES.GR

3.1.

Η 2 ΦΟΡΕΣ εγγυάται και τηρεί τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία. Δεσμεύεται και ελέγχει κάθε προϊόν εκάστου πωλητή-συνεργάτη, συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, παρέχει τεχνικό εγχειρίδιο χρήσεως για τα καροτσάκια, τα καθισματάκια αυτοκινήτου και όπου προβλέπει αντίστοιχη ενέργεια ο νόμος, τηρεί αυστηρές προϋποθέσεις για τη μεταπώλησή τους και τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή ή των αρμοδίων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του να απορρίψουν οποιοδήποτε προϊόν φέρει φθορές, τροποποιήσεις που δεν θεωρούνται ασφαλείς και υγιείς, όπως να απορρίψουν οποιοδήποτε προϊόν ελλείψει των σχετικών εγγράφων και προδιαγραφών για τα οποία διατίθενται.

Η 2 ΦΟΡΕΣ εγγυάται ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί του παρόντος, έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες εκ του Νόμου και έχει εξασφαλίσει άπαντα δικαιώματα από τους αρμοδίους φορείς. Ως εκ τούτου οφείλει να ενεργεί και να προβαίνει σε κάθε είδους διαπραγμάτευση και επικοινωνία με τρίτους, αναφορικά με την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του παρόντος.

Η 2 ΦΟΡΕΣ εγγυάται και αποδέχεται ότι θα πραγματοποιεί ορθή χρήση και διαχείριση του πελατολογίου της, όπως επίσης και ότι θα πραγματοποιήσει την ανάλογη δραστηριότητα και τις προσήκουσες επιχειρηματικές ενέργειες στην ευρύτερη αγορά της Ελληνικής με σκοπό την προσέλκυση νέων πωλητών ή αγοραστών.

Η 2 ΦΟΡΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να διαμορφώνει τις τιμές των προϊόντων προς μεταπώληση, εφόσον αυτά δεν πωλούνται για χρονικό διάστημα που η 2 ΦΟΡΕΣ θεωρεί ότι είναι μεγάλο, κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, ήτοι δια μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεομοιοτυπίας ή επιστολής ταχυδρομείου.

Η 2 ΦΟΡΕΣ δεσμεύεται να παρέχει κάθε πληροφορία και να προειδοποιεί άμεσα με αναρτήσεις εντός του διαδικτυακού της τόπου www.2fores.gr, αναφορικά με οποιεσδήποτε κακόβουλες περιπτώσεις εγγεγραμμένων μελών ή επισκεπτών που λαμβάνει γνώση, τα οποία αποσκοπούν στην εξαπάτηση και την κακόπιστη εκμετάλλευση του αγοραστικού κοινού που απευθύνεται στην ανωτέρω ατομική επιχείρηση. Αναρτήσεις, πληροφορίες και σχόλια τα οποία χαρακτηρίζονται κακόπιστα και αντιβαίνουν τα χρηστά συναλλακτικά ήθη θα διαγράφονται. Ως εκ τούτου παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή του παρόντος διαδικτυακού τόπου να διαγράφει δια παντός το εγγεγραμμένο μέλος, κατόπιν εγγράφου προειδοποιήσεως.

3.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η παρούσα επιχείρηση δύναται να δεχτεί, εντός προθεσμίας δεκαπέντα (15) ημερών από την αγορά του προϊόντος, την επιστροφή του και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει το προϊόν στην άριστη κατάσταση, κατά την οποία το παρέλαβε, και θα το αντικαταστήσει με άλλο προϊόν. Κατά την περίπτωση επιστροφής του προϊόντος ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει κάθε νόμιμο φορολογικό παραστατικό αποδείξεως, αλλιώς η επιστροφή δεν θα καθίσταται εφικτή. Τα έξοδα αποστολής ή μεταφοράς του προϊόντος στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως 2 ΦΟΡΕΣ βαρύνουν τον πελάτη-αγοραστή. Η 2 ΦΟΡΕΣ καθιστά απόλυτα σαφές το γεγονός ότι κάθε μέλος, κάθε αγοραστής ή πωλητής δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του Ν. 2251/1994, ως ισχύει τροποποιηθείς καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή την παρούσα.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» και δεν επιδέχεται ουδεμία τροποποίηση ή λοιπή παρέμβαση από τον χρήστη. Η παρούσα επιχείρηση παρέχει πλήρεις, ακριβείς, αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες προς το αγοραστικό κοινό. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών και των προϊόντων που αναρτώνται στον ιστοτόπο www.2fores.gr, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για εσφαλμένες πληροφορίες, πλάνη ή απάτη κατά την ανάρτηση των προϊόντων από τρίτα μέρη, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις αναρτήσεις του παρόντος ιστότοπου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο, στο οποίο έχουν πρόσβαση και καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την βασιμότητα, την ορθότητα και την εγκυρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου εντός του www.2fores.gr Σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται υπαίτια η ως άνω επιχείρηση για πράξεις, παραλείψεις ή παρεμβάσεις τρίτων στα προς διάθεση προϊόντα. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική), η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη και λοιπά, από επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η επιχείρηση απαγορεύει δια μέσου των εγκαταστάσεών της αλλά και του ιστότοπου της, τη διάθεση και μεταπώληση οποιουδήποτε προϊόντος άνω των πέντε (5) ετών για λόγους ασφαλείας.

H 2 ΦΟΡΕΣ αποτελεί διαμεσολαβητή και όχι επίσημο διανομέα των ειδών που πωλεί. Εξυπηρετεί ένα τμήμα της αγοράς που αφορά πώληση προϊόντων από ιδιώτες σε ιδιώτες, διευρύνοντας σημαντικά τη γκάμα των προϊόντων που αναζητούν οι ιδιώτες από άλλους ιδιώτες. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται υπαίτια για τυχόν σωματικές βλάβες σε ενδεχόμενα ατυχήματα από καροτσάκια, από χρήση παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου ή καθισμάτων φαγητού ή άλλων ειδών που έχει πουλήσει σε πελάτες της. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις, στα μεταχειρισμένα είδη και προϊόντα προς μεταπώληση, ως προς τυχόν ατυχήματα από ηλεκτροπληξία, βλάβες σε μηχανισμό ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών ειδών, ήτοι θήλαστρα, αποστειρωτές, υγραντήρες, θερμαντήρες, παιχνίδια τα οποία λαμβάνουν μπαταρίες ως πηγή ενέργειας, λοιπά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συνεπεία των ανωτέρω, η 2 ΦΟΡΕΣ ουδέποτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με τις αρχικές εγγυήσεις των κατασκευαστριών εταιρειών των εμπορικών προϊόντων προς διάθεση. Η επιχείρηση πέραν του γενικού ελέγχου που διενεργεί κατά την προμήθεια ή την πώληση οποιουδήποτε μεταχειρισμένου προϊόντος, δεν ευθύνεται για το ενδεχόμενο μη εντοπισμού βλάβης ή ζημιάς. Ο εκάστοτε χρήστης, πωλητής ή αγοραστής θα βασίζεται στην ορθότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου. Δια το λόγο αυτό η 2 ΦΟΡΕΣ σεβόμενη τις συναλλαγές με τους πελάτες της και θέλοντας να χτίσει γέφυρα εμπιστοσύνης με αυτούς, τους παρέχει τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα είδη που προμηθεύτηκαν από αυτήν για 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα αγοράς, ώστε να εντοπίσουν οι ίδιοι ενδεχόμενη φθορά ή ζημιά ή βλάβη στα είδη που προμηθεύτηκαν. Οι πελάτες-αγοραστές έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν το προϊόν ή τα προϊόντα που αγόρασαν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η 2 ΦΟΡΕΣ εγγυάται 100% επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή με άλλα είδη, χαμηλότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στη διαδικασία της επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη-αγοραστή.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι χρήστες, δια του παρόντος, αποδέχονται και συνομολογούν ότι θα ενεργούν ομοίως όπως ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Οι χρήστες οφείλουν, κατά το Νόμο, να είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, να κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου www.2fores.gr, αποκλειστικά για το σκοπό που περιγράφεται στους παρόντες όρους χρήσεως, να αναρτούν αληθείς πληροφορίες και περιγραφές για τα προϊόντα τους. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση από επισκέπτες ή εγγεγραμμένα μέλη αναρτήσεων, σχολίων ή προϊόντων με περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, εμπαθές, με περιεχόμενο το οποίο εκφράζει φυλετικές ή άλλες εθνικές διακρίσεις, με περιεχόμενο το οποίο δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους ή λοιπές περιπτώσεις δια μέσου των οποίων εκουσίως ή ακουσίως παραβαίνει τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Οι χρήστες δεσμεύονται ομοίως ότι θα παρέχουν κάθε πληροφορία και θα προειδοποιούν άμεσα την παρούσα επιχείρηση όσον αφορά οποιεσδήποτε κακόβουλες περιπτώσεις εγγεγραμμένων μελών ή επισκεπτών, τα οποία αποσκοπούν στην εξαπάτηση και την κακόπιστη εκμετάλλευση του αγοραστικού κοινού που απευθύνεται στην ανωτέρω ατομική επιχείρηση.

Οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν κάθε απαραίτητο έγγραφο που τους ζητηθεί από την παρούσα επιχείρηση, αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος, τυχόν εγγυήσεις και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα.

Τα προϊόντα προς διάθεση δεν πρέπει να φέρουν φθορές, να είναι κατάλληλα προς μεταπώληση, να τηρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και καταλληλότητας προς διάθεση στην ευρύτερη αγορά.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ (e-Fraud)

Το φαινόμενο της ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα κατά την πάροδο των τελευταίων ετών στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Οι συνήθεις πρακτικές εξαπάτησης του μέσου χρήστη με σκοπό το οικονομικό όφελος είναι τέτοιες όπως το Phishing, Vishing (μέσω VoIP), Pharming, e-mail scams. Τα ανωτέρω αποτελούν μεθόδους των κοινών εγκληματιών που αντιβαίνουν στις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίοι αποσκοπούν στο παράνομο οικονομικό όφελος πραγματοποιώντας χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και επικοινωνιών. H 2 ΦΟΡΕΣ, μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.2fores.gr ουδέποτε θα απαιτήσει από εσάς, πέραν των πληροφοριών εγγραφής, προσωπικά «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλων παρεμφερών ατομικών στοιχείων οικονομικού περιεχομένου. Κατά την ατυχή περίπτωση όπου ο χρήστης υποπέσει θύμα ηλεκτρονικής εξαπατήσεως δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, ψευδούς διαδικτυακού τόπου αντί της παρούσας ατομικής επιχειρήσεως, ψευδούς τηλεφωνικής επικοινωνίας και λοιπών τρίτων μερών, τα οποία ουδεμία σχέση θα έχουν με την παρούσα επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει ΑΜΕΣΑ την διαχειριστή κα Μπαλτζή Ευαγγελία στο e-mail: info@2fores.gr, ή στο τηλέφωνο της εταιρίας 6986 230 385

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

H 2 ΦΟΡΕΣ σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω ενεργειών, δεν καθίσταται υπεύθυνη ή και υπαίτια για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιπροσθέτως χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας απρόσμενων αιτιών και συνθηκών, την επέλευση των οποίων δεν δύναται να ελέγξει. Ως αίτια ανωτέρας βίας λογίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί λόγοι.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η 2 ΦΟΡΕΣ δύναται να διαφημίζει τρίτους, είτε ιδιώτες είτε επιτηδευματίες, στα πλαίσια της εμπορικής αγοράς. Η παρούσα επιχείρηση δεν υπέχει καμία ευθύνη είτε για την επικοινωνία του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή αγαθών που διαφημίζονται στο www.2fores.gr, είτε για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

9. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών ιστότοπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η www.2fores.gr σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κάθε χρήστης, δια των παρόντων όρων χρήσεως, συναινεί και αποδέχεται για την τυχόν προώθηση και προβολή των ατομικών του «δεσμών» και αναρτήσεων σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λ.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn και λοιπών, από άλλα εγγεγραμμένα μέλη, χωρίς καμία απορρέουσα ευθύνη της www.2fores.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς κάθε δημοσίευση, ανάρτηση και προώθηση, εντός του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου, που θα αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα ανταγωνιστικών φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών. Σε αντίθετη περίπτωση και κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών, τέτοιου είδους "δεσμοί" θα διαγράφονται.

10. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το περιεχόμενο, το οποίο θα αναρτάται και θα δημοσιεύεται εντός του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους εγγεγραμμένους χρήστες, παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα, στην ανωτέρω ατομική επιχείρηση, με σκοπό την απεριόριστη προβολή του, τη δημόσια προώθηση και εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε μέθοδο, είτε ηλεκτρονική είτε έγγραφη, δίχως τη συναίνεση του εγγεγραμμένου μέλους.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου μέλους , πελάτη, επισκέπτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό κ΄ κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρόσθετες εξηγήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων περιέχονται στην «Πολιτική Απορρήτου»

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – COOKIES

Η 2 ΦΟΡΕΣ μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.2fores.gr εγγυάται την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας, εντός του διαδικτυακού της τόπου, με τη χρήση κρυπτογραφήσεως των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων σας. Η κρυπτογράφηση αποτελεί διεθνή μέθοδο προστασίας και κωδικοποίησης των δεδομένων που υποβάλλετε κατά τη διάρκεια εγγραφής του χρήστη ή της αγοράς προϊόντων με τη χρήση SSL (Secure Socket Layer) 128 bit κωδικοποιημένου κλειδιού. Είναι μια παγκοσμίως αποδεκτή και πιστοποιημένη υπηρεσία κρυπτογραφήσεως με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Η τεχνολογία SSL βασίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν δια μέσου της ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του διακομιστή πραγματοποιείται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα www.2fores.gr. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, του εγγεγραμμένου χρήστη, πραγματοποιείται αποκλειστικά από το διαχειριστή της παρούσας επιχείρησης.

Τα “cookies” αποτελούν αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε και περιέχουν πληροφορίες, όπως οι προτιμήσεις σας για την ιστοσελίδα ή το αν είστε συνδεδεμένος σε αυτή. O χρήστης δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιηγήσεως που χρησιμοποιεί, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατ’ επιλογή. Στην τελευταία περίπτωση, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες ατομικές του υπηρεσίες και επιλογές της ιστοσελίδας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούμε στο κεφάλαιο cookies.

13. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχει, στο αγοραστικό κοινό, την επιλογή εγγραφής του με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και την περαιτέρω ενημέρωσή του. Ο χρήστης, κατά τη διάρκεια της εγγραφής του, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την μηνιαία αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της παρούσας επιχειρήσεως. Σε οποιοδήποτε μελλοντικό στάδιο θα έχει την επιλογή κατάργησης της μηνιαίας ενημέρωσης, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα είτε στη διεύθυνση unsubscribe@2fores.gr, είτε στον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου admin@2fores.gr

13.1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Το www.2fores.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce η οποία ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας των διεθνών οργανισμών καρτών Verified by Visa και MasterCard SecureCode για ασφαλείς online πληρωμές με κάρτα. Δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες τύπου American Express, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro και Diners. Οι χρήστες μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας PayPal. Το Paypal θεωρείται ο ηγέτης παγκοσμίως στις online πληρωμές, επιτρέπει στους αγοραστές και τις επιχειρήσεις να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα online. Έχει πάνω από 100 εκατομμύρια λογαριασμούς μελών σε 190 χώρες και περιοχές. Το PayPal προστατεύει τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας με κορυφαία συστήματα προστασίας από ηλεκτρονική υποκλοπή/απάτη. Όταν χρησιμοποιείτε το PayPal, τα προσωπικά σας δεδομένα ΔΕΝ μοιράζονται με τον έμπορο. Ο χρήστης κατά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής του παραγγελίας θα μεταφέρεται αυτομάτως σε ασφαλές κρυπτογραφημένο (SSL 128 bit) περιβάλλον με ψηφιακή πιστοποίηση, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών του με την επιχείρησή μας. Εν συνεχεία, θα ακολουθεί τις οδηγίες που του παρέχονται ως προς τη συμπλήρωση των τραπεζικών στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. Για τη διασφάλιση των συναλλαγών, με πιστωτική κάρτα, δύναται η επιχείρηση ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της να επιβεβαιώνουν τον δικαιούχο αυτής κατά την παράδοση των προϊόντων στην τοποθεσία της επιλογής τους ή κατά την παραλαβή τους από το κεντρικό κατάστημά μας με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

13.2. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης με τη μέθοδο της αντικαταβολής (πανελλαδικά). Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες θα παραδίδονται δια μέσου της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (Courier), ή μέσω Ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

13.3. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παραγγελία σας θεωρείται ολοκληρωμένη, κατά την εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος και η οποία θα φέρει μοναδικό αριθμό επιβεβαίωσης. Ταυτόχρονα θα παραλαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εάν είστε απλός χρήστης.

Η παραλαβή ή παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Αφενός μπορείτε να παραλάβετε κατ’ ιδίαν τα προϊόντα από την έδρα της επιχείρησής μας, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν, είτε μπορείτε να επιλέξετε την παράδοσή τους δια μέσου της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (Courier), είτε μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι μηχανισμοί, οι ιδέες, η λειτουργία, τα σχέδια, οι εικονογραφήσεις, τα κείμενα, οι βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο πνευματικό δημιούργημα, το οποίο έχει πρακτική εφαρμογή στον ιστότοπο www.2fores.gr αποτελεί ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα του ιστοτόπου www.2fores.gr υπό την ιδιοκτησία της «Μπαλτζή Ευαγγελία Μαρία - Ατομική Επιχείρηση». ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά και αυστηρά εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή πώληση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΕΙΑ

Το σύνολο των όρων χρήσεως διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την ερμηνεία των όρων του παρόντος αλλά και για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά την εκπλήρωσή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

16. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2 φορές κι έναν καιρό
Δαιδάλου 29, 

Αγ. Δημήτριος 

Αθήνα
Τ.Κ.173-42

Τ.: 210 9839151
info@2fores.gr (Γενικές Πληροφορίες)
sales@2fores.gr (Θέματα αγορών)
support@2fores.gr (Τεχνική Υποστήριξη για την ιστοσελίδα)


Όροι Χρήσης: Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους προσεκτικά πριν κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας.