Όταν τα παιδιά μας παίζουν με … Lego

Posted by digitaladmin 23/10/2019 0 Comment(s)

Όταν παίζουμε με LEGO

 

  • Ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα των παιδιών.
  • Αναπτύσσεται η φαντασία τους καθώς δημιουργούν τις δικές τους μοναδικές ιστορίες.
  • Αναπτύσσονται καινούργιες δεξιότητες και τεχνικές καθώς ακολουθούν οπτικές οδηγίες βήμα με βήμα με συμμετρία.
  • Αναπτύσσεται η δεξιότητα που έχει σχέση με τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση ενός έργου. Είναι μία από τις βασικότερες δεξιότητες στη ζωή ενός παιδιού καθώς μπορεί το παιδί να σκεφτεί αυτό που θέλει να φτιάξει, να το σχεδιάσει στο μυαλό του, μετά να κάνει πράξη τη σκέψη του και φυσικά να το ολοκληρώσει!
  • Ενισχύεται η συνεργασία και η ομαδικότητα όταν στο παιχνίδι συμμετέχουν περισσότερα παιδιά.
  • Αναπτύσσονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες αφού μετά μπορεί να μπει στη διαδικασία να περιγράψει τι είναι αυτό που κατασκεύασε και τον τρόποτο έκανε.