Ασφάλεια / Υγιεινή

Το «2 φορές κι έναν καιρό» πουλάει προϊόντα με διαδικασίες εναρμονισμένες με τις οδηγίες ασφαλείας (Ν. 2251/1994) – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. Ελέγχουμε την κατάσταση των μεταχειρισμένων αγαθών που παραλαμβάνουμε ένα-ένα ξεχωριστά.

Πρότυπα Υψηλής Ποιότητας του «2 φορές κι έναν καιρό»

Το «2 φορές κι έναν καιρό» παραλαμβάνει και μεταπωλεί μόνο επώνυμο και ποιοτικό εξοπλισμό, γνωρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κατασκευάστριες εταιρίες τους υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας από τις αντίστοιχες αρχές των χωρών κατασκευής τους. Εμείς από τη μεριά μας ενημερώνουμε τους πελάτες μας πάντοτε για τυχόν φθορές που έχουμε εντοπίσει καθώς και για την χρονολογία κατασκευής των προϊόντων. Υπάρχει σαφής οδηγία προς τους ιδιώτες-προμηθευτές μας να μας φέρνουν ρουχισμό που να είναι και να φαίνεται καθαρός καθώς και σιδερωμένος. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εντός του χρονικού εύρους που δίνει η κάθε εταιρία ξεχωριστά για την καλή και ασφαλή λειτουργία του και εάν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης του στα Ελληνικά.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης, μέσω των ανακοινώσεων του συστήματος RAPEX, μοντέλων που έχουν αποσυρθεί ή ανακληθεί, το οποίο συμβουλευόμαστε και εμείς τακτικά παραπέμποντας και τους ίδιους τους γονείς να συμβουλεύονται.

Ειδικά για τα καθίσματα αυτοκινήτου

Ακόμα πιο αυστηρά ελέγχουμε τα καθίσματα αυτοκινήτου που παραλαμβάνουμε για τα οποία πρέπει:

  • Nα μην έχουν παρέλθει 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής τους
  • Nα μην έχουν ζημιές και φθορές που να επηρεάζουν την λειτουργικότητά τους
  • Nα έχουν εμφανή ένδειξη του μοντέλου και του σειριακού αριθμού τους ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η χρονολογία κατασκευής τους
  • Εάν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες χρήσης.
  • Να μην έχει ανακληθεί το μοντέλο τους (RAPEX)

Υγιεινή

Το «2 φορές κι έναν καιρό» έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο στο κατάστημά του για την φροντίδα του εξοπλισμού που σας προμηθεύει. Κατά την παραλαβή όλα τα καλύμματα (καροτσιών, καθισμάτων φαγητού και καθισμάτων αυτοκινήτου) απολυμαίνονται με βιολογικό καθαρισμό . Τα παιχνίδια αποσυναρμολογούνται (όποτε είναι εφικτό και δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς) και τα μέρη καθαρίζονται ξεχωριστά. Με τη χρήση ειδικού μηχανήματος ατμού, όλα τα υφάσματα με τα οποία έρχεται σε επαφή το παιδί απολυμαίνονται (Καροτσάκια, αλλαξιέρες, καθίσματα αυτοκινήτου).

Στον ρουχισμό, παρ’ ότι τα προϊόντα που παραλαμβάνουμε είναι ήδη πλυμένα, προτείνουμε στους γονείς να τα ξαναπλύνουν, μια διαδικασία που ούτως ή άλλως θα γινόταν και με την αγορά καινούργιου.